TANYA...

Berita

Teknologi biak baka kelapa – Utusan Malaysia

20 Jun , 2017  


Utusan Malaysia

Teknologi biak baka kelapa
Utusan Malaysia
Usaha penbangunan teknologi biak baka kelapa sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas di Stesen Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Hilir Perak yang berperanan sebagai Stesen Utama Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Bagi Tanaman … Selain itu, pusat berkenaan juga mengadakan program latihan kepada petani dan pengusaha dalam bidang berkaitan tanaman kelapa, selain penyelidikan huluan tanaman herba dan lain-lain tanaman industri.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars


Comments are closed.

%d bloggers like this: