TANYA...

Berita

Merakyatkan sains, teknologi, inovasi melalui MSI dan BCDP – Utusan Malaysia

4 Jun , 2017  


Utusan Malaysia

Merakyatkan sains, teknologi, inovasi melalui MSI dan BCDP
Utusan Malaysia
Ini sebahagian usaha MOSTI merakyatkan sains, teknologi dan inovasi (STI) selaras dengan Rancangan Malaysia Kesebelas yang memberi tumpuan khusus mempertingkat ekonomi rakyat selain memastikan ekonomi modal negara terus berkembang.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars


Comments are closed.

%d bloggers like this: